Filtrowanie

Kategorie

Rozmiar

Cena

229,00 zł - 230,00 zł

Czółenka Pitillos Damskie

Chcesz wyglą­dać mod­nie i szy­kow­nie? Zagwa­ran­tują Ci to czó­łenka Pitil­los. Która z Nas nie chcia­łaby mieć na swo­ich nogach butów od naj­lep­szego, hisz­pań­skiego pro­du­centa? Poznaj kla­sykę w najmod­niejszym wyda­niu i zasma­kuj odro­biny luk­susu. Firma Pitil­los i jej czó­łenka, zagwa­ran­tują Ci kom­fort i nada­dzą stylu Twoim kre­acjom.   

Postaw na klasykę, wybierz czółenka Pitillos

Czó­łenka dam­skie firmy Pitil­los zapewnią wygodę pod­czas cho­dze­nia. Wiele z Was zna ten pro­blem kiedy czó­łenka nadmier­nie obcie­rają stopy. Wkładki użyte do pro­duk­cji czó­łe­nek Pitil­los mini­ma­li­zują wystą­pie­nie obtarć i nie­przy­jem­nych bólów. 

Nie lubisz butów na szpil­kach? Może prze­ko­nasz się do czó­łe­nek na kotur­nie albo gru­bym obca­sie. Sta­bilny obcas i wzmocniona pode­szwa gwa­ran­tują pewny krok i pra­wi­dłowa postawę. Czó­łenka dam­skie świet­nie uzu­peł­nią każdą ele­gancką sty­li­za­cję. Dosko­nale nada­dzą się na spo­tka­nie bizne­sowe, do pracy, ale także na spa­cer z przy­ja­ciółmi. Można zało­żyć je zarówno do ele­ganckich spodni w kant, jak i do dżin­sów i spód­nic. 

W naszym sklepie znajdziesz wiele markowych czółenek. Klientki chętnie wybierają czółenka Hogl czy czółenka Menbur. Jaka marka Tobie najbardziej odpowiada? Zajrzyj na nasza stronę i przekonaj się sama. Pamiętaj, że każda klientka ma u nas darmowy zwrot i wysyłkę. Ciesz się piękną parą czółenek, w zaledwie 24 godziny!